Pla de pensions: s’ha demanat pla de pensions a SILK, les condicions en discussió. També la retroactivitat en forma de pagament únic depenent dels anys d’antiguitat.

Premis per antiguitat en anys: Tot i que no té de moment gaire impacte a SILK degut a que la majoria de la plantilla porta menys de 10 anys, ho hem incorporat a la proposta per a ser discutit.

Ajudes familiars: hem demanat varies ajudes familiars, entre les quals:

Premi econòmic per natalitat
Ajuda guarderia
Ajuda estudi fills
Ajuda fills amb discapacitat
Dret a dies per trasllat
Ajut per defunció de l’empleat (actualment no tenim).

Ampliació Vacances:  Hem reclamat ampliar en 2 dies els dies anuals de vacances.